ARKITEKT ANNE YDE

 

INTRO        l        PROJEKTER        l        FOTO        l        CV        l        KONTAKT  
         
 

DK Efter 5 års studier på Arkitektskolen Aarhus, kunne jeg i sommeren 2009 kalde mig Cand. Arch. Jeg har under mit studie arbejdet med blandt andet transformation og byfornyelse samt boliger, inden jeg på mit sidste studieår specialiserede mig indenfor institutioner for børn og unge. Jeg har formgivet flere studenterboliger og énfamiliehuse, en skovbørnehave samt et kulturhus for børn, bevægelse og sundhed.

Nedenfor ses dele af mit afgangsprojekt. Det Eventyrlige Hus, som jeg døbte kulturhuset, er inspireret af eventyrstemninger og danner rum for leg og alternativ motion. Udfoldet snit viser bevægelsen gennem bygningen.  

 

 

 

SV Efter 5 års studier vid Arkitektskolen Aarhus, kunde jag under sommaren 2009 kalla mig arkitekt. Jag har under mina arkitektstudier jobbat med bland annat transformation och stadsförnyelse samt bostäder, före jag under mitt sista studieår specialiserade mig inom institutioner för barn och ungdomar. Jag har formgett flera studentbostäder och enfamiljshus, ett skogsdagis samt ett kulturhus för barn, rörelse och hälsa.

Nedan finns delar av mitt sluttliga projekt. Sagornas Hus, som jag döpte kulturhuset till, är inspirerat av äventyrstämningar och skapar rum för lek och alternativ motion. Sektion visar rörelsen genom byggnaden.

 

 

 

                                  anne yde   l   malmö sverige   l   +46 704 138 999   l   anne_yde@hotmail.com